จำหน่ายจอ LED Display Full Color

User Name หรือ Password ไม่ถูกต้อง

Username :

Password:

อยู่ตลอด

ลืมระหัสผ่าน
จำหน่ายจอ LED Display Full Color

ADVANCE-LED จำหน่ายจอ LED Display Full Color

Call:

อุปกรณ์และหน้าที่การทำงาน

                LED Module คือแผงหลอดไฟที่ประกอบกันเป็น Pixel LED Panel คือแผงแสดงผลที่ถูกประกอบจาก LED Module หลายๆ Module Power Supply เพื่อจ่ายกระแสไฟให้ LED สว่าง Receive Card คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณที่ส่งมาและนำสัญญาณไปแสงผลที่พาเนล Sending Card คืออุปกรณ์การส่งสัญญาณภาพไปยังจอแสดงผล Computer สำหรับใช้เปิดโปรแกรมและจัดลำดับการแสดง

Warning: require(get_footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thail121/domains/advanceledth.com/public_html/read_article.php on line 80 Warning: require(get_footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/thail121/domains/advanceledth.com/public_html/read_article.php on line 80 Fatal error: require(): Failed opening required 'get_footer.php' (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/thail121/domains/advanceledth.com/public_html/read_article.php on line 80